Skip links

Üyelik Başvurusu

ÜYELİK BAŞVURUSU

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’ne devamlı veya geçici olmak üzere iki şekilde üye olunabilir.

KKTC vatandaşı olmak ve KKTC sınırları içinde ikamet etmek,

Tanınmış bir üniversitenin Veteriner Fakültesinden “Veteriner Hekim” ünvanı aldığını belirten lisans diplomasına sahip olmak.

İyi ahlak sahibi olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde suç sayılan herhangi bir mesleki suçtan dolayı herhangi bir ülkede hekimlik sanatını uygulanmaktan menedilmiş olmamak;

Birliğe yazılı olarak başvurmak  ve dilekçesine gerekli belgeleri eklemek,

Birliğin saptayacağı giriş ücretini ve üyelik aidatının bir yıllığını peşin olarak ödemek,

Geçici üye olabilmek için devamlı üye olmak için gereken nitelikleri taşıması gerekir, ancak, KKTC yurttaşı olmayan veya KKTC sınırları içinde ikamet etmeyen Veteriner Hekimler geçici üyelik için Birliğe Başvurabilirler.

Kamu yararı ve hayvan sağlığı bakımından, hükümetin daveti ve isteği üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışmak üzere, herhangi bir veteriner hekim, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’ne en fazla bir yıl için geçici olarak kaydedilebilir.

Geçici üyeler de devamlı üyeler gibi üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorunluluğundadırlar. Ancak, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Kuruluna katılamazlar ve yetkili kurullarına seçilemezler.

Geçici üyeler özel ve serbest olarak mesleklerini icra EDEMEZLER.

Yönetim Kurulu, geçici üyeleri Onur Kurulu’nun onayı ile herhangi bir zaman Birlikten çıkarabilir veya geçici üyelik için verilen sürenin sonunda üyeliklerini uzatabilir.

Vesikalık fotoğraf (3 adet),

Kimlik kartı fotokopisi,

Diploma fotokopisi,

Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı ve eksiksiz doldurulmuş),

Üyelik giriş ücreti (240 TL) ve bir yıllık üyelik aidatının (240 TL) peşin ödendiğini gösteren banka dekontu

Banka: ÖYAK Bankası

Hesap No: 01-304-51583

UBAN No:

CT031 200 0073 000 0130 4000 51583

Banka: Türkiye İŞ Bankası

Hesap No: 6818-0705482

IBAN No:

TR52 0006 4000 0016 8180 7054 82

 

Lütfen banka dekontuna açıklama yazdırmayı unutmayınız. Banka Açıklama kısmına yazılması gereken notlar:

“Yeni Kayıt – Üyelik giriş ücreti ve bir yıllık üyelik bedeli” veya

“BAĞIŞ olarak” veya “…… yılı üyelik aidat ücreti” yazılmalıdır.