Skip links

Hakkımızda

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimleri Birliği (KTVHB) , 4/1977 Sayılı yasa ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup sanatını serbest olarak yapan veya özel görev alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı tüm Veteriner hekimlerin oluşturduğu, meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur. KTVHB merkezi ve lokali Lefkoşa ilçesindedir.

Kurumsal, bilimsel ve mesleki hafızaya sahip olmak;

Mümkün olabilen tüm teknolojik imkanları ve kolaylığı üyelerimize sunabilmek;

Meslektaşlarımızın kendisini ifade edebilmesi için uygun mesleki ve demokratik platformlar oluşturmak;

Meslektaşlarımızın konsültasyon yapabilmesini sağlayacak online platform oluşturmak;

Toplumun ve meslek mensuplarının çevreci ve doğal hayatı koruyucu hekimlik bilincini artırmak;

Her anlamda nitelikli hekimlik için gerekli mesleki eğitimi ve gelişimi desteklemek;

Mesleki etik değerlere önem verilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının etik değerlere sahip çıkmasını desteklemek;

Meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak, hak ve yetkilerimizi kısıtlayan yasa ve tüzükleri durdurmak için mesleki ve hukuksal mücadele yürütmek;

Mesleki kültürel değerlere önem vererek sahip çıkmak;

İç ve dış paydaşları ile sürekli iletişim halinde olmak;

Meslek mensuplarını sürekli dinleyerek her türlü öneri/istek/şikayeti yapıcı yönde değerlendirmek gerekli girişimlerde bulunmak;

Mesleki ve toplumsal faydayı gözeterek tüm yasal faaliyetleri sürdürmek;

Meslekte olumlu ilerleme sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak;

KTVHB hizmetlerini verimli şekilde sürdürmesi için gerekli yasal zemini iyileştirmek ve daha güçlü bir yapıya sahip olmasını sağlamak;

Ülkemizin veteriner hekim hizmetleri, hayvancılık politikaları ve gıda güvenliği açısından dünya ile bütünleşmesi için meslekle ilgili tüm mevzuatları , uluslar arası kurallara uygun olarak yeniden düzenlemek ve sürekli güncelliğini sağlamak;

Ülke hayvancılığının gelişmesi, hayvan sağlığı, halk sağlığı, zoonoz ve salgın hastalıklar ile mücadele ve veteriner tıbbi ürünlerin önemi hakkında toplum bilincini artırıcı aktivitelerde bulunmak;

Basın yayın organlarını kullanmak suretiyle toplumun hayvan refahına, doğal ve yaban hayattaki tüm canlılara  ve veteriner hekim mesleğine karşı olan bilgisini,sevgisini ve ilgisini arttırmak;

Muayenehane açarak serbest veteriner hekim olarak mesleğini icra edecek veteriner hekimlerin bilgi, beceri, yetenek ve meslek mevzuatı konularında mesleki tecrübe kazanmalarını sağlamak için talep edilen ve/veya ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları hazırlamak ve gerçekleştirmek;

Hayvan hastalıkları ve gıda güvenliğinin sağlıklı bir şekilde takibi,denetimi ve bu konularda halkın bilinçlenilmesi açısından veteriner hekim hizmetlerinin serbest veteriner hekimler tarafından da yürütülebilmesini sağlayacak yasal mevzuat çalışmalarını başlatmak veya var olan çalışmaları takip etmek, katkı koymak ve gerçekleşmesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak;

Objektif davranmak;

Etkili çalışmalar gerçekleştirerek fark yaratan bir kuruluş olarak meslek etiğinden ödün vermeden veteriner hekimlik mesleğini hak ettiği saygın düzeye getirmektir.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimlerinin güven duyduğu, birlikte etik kuralları gözeterek davrandığı, kurumsal kimliğini sürdürülebilen, paydaşları ile birlikte bilimsel aktiviteler düzenleyen, yasal mevzuatlar ile mesleki gücünü ortaya koyan, sosyal, kültürel ve mesleki sorumluklarının bilincinde, meslek mensupları ve diğer tüm paydaşları ile dayanışma içinde olan tüzel kişiliğe sahip kamu niteliğinde güçlü ve itibar sahibi bir meslek kuruluşu olmaktır.

K.T.V.H.Birliği, 2017 yılından bu yana Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin (World Veterinary Association) kurucu (constituent member) üyeleri arasındadır.

25. DÖNEM (2020-2022)

YÖNETİM KURULU

Vet. Hek.

Burak Toksoy

Başkan

Vet. Hek.

Umut Sayılı

Başkan Yardımcısı

Vet. Hek.

Birdal Cihangir

Genel Sekreter

Vet. Hek.

Kerem Güneşer

Sayman

Vet. Hek.

Serten Tekbıyık

Faal Üye

25. DÖNEM (2020-2022)

DENETLEME KURULU

Vet. Hek.

Emral Özçakmaklar

Üye

Vet. Hek.

Burak Eyyüpler

Üye

Uzm. Vet. Hek.

Ayşe Gözen Barbaros

Üye

25. DÖNEM (2020-2022)

ONUR KURULU

Vet. Hek.

Tunç Adataş

Üye

Vet. Hek.

Cengiz Ozaner

Üye

Vet. Hek.

Osman Ergene

Üye

Vet. Hek.

Mustafa Erk

Üye

Vet. Hek.

Çağan Çağansoy

Üye

BAĞLANTILI KURUMLAR

  • K.K.T.C. Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
  • K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı
  • Veteriner Dairesi Müdürlüğü
  • Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü
  • Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası
  • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği
  • Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
  • Çevre Koruma Dairesi
  • Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği
  • Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Kuruluş Hikayemiz

SAYFAYA GİT

Üyelik Başvurusu

SAYFAYA GİT

Aidat Ödeme ve Borç Sorgulama

SAYFAYA GİT