Skip links

Kuruluş Hikayemiz

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin ilk genel kurulu 6 Nisan 1975’te kurucu üyelerin hazırladığı tüzüğü görüşmek için Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Birliği lokalinde yapıldı. İlk genel kurul yirmi üyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Feridun Halil

Veli Volkan

Vural Güven

Osman Korukoğlu

Türker Özalay

Derviş Çobanoğlu

İzzet Abbas

Osman Yaşar

Refia Apakgün

Ali İzzet

Tokay Hasan

Kamil Abdullah

Arif Behiç

Yüksel Salih

Yüksel Altan

Asım Sermet

Özel Cevdet

Erol Mustafa

Esbay Teyfik

Yücel Halil

Vural Güven

Veli Volkan

Feridun Halil

Osman Korukoğlu

Yüksel Altan

1. DÖNEM (1975-1976)

2. DÖNEM (1976-1977)

İkinci dönem yönetim kurulunun 23 Mayıs 1977 tarihli toplantısında ise “ 4/1977 sayılı Veteriner Hekimler Birliği yasası” gereğince veteriner hekimler birliğinin yeniden oluşturulmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda 11 Haziran 1977 tarihinde üçüncü olağan genel kurul yapılarak 4/1977 sayılı yasaya göre Başkan ve yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi. Veteriner Dairesi Müdürü olarak Vural Güven, Onur Kurulunun Tabii (doğal) üyesi olmuştur.

3. DÖNEM (1977-1979)