Skip links

Basın Açıklaması

Veteriner hekimler; sağlıklı hayvan yetiştirilmesi, hayvan sağlığının ve aynı zamanda insan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesinin yanı sıra, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel açlığın azaltılması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, hayvan ıslahı, tıbbi araştırmalar ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanlarında yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük katkılar sağlamaktadırlar.

Tek sağlık kavramının temel unsurlarından biri olan veteriner hekimler bu hastalıkların önlenmesinde ve kontrolünde başta beşeri hekimlik olmak üzere diğer bilim dallarıyla beraber ulusal stratejiler geliştirerek etkin çözümler üretmektedirler.

Bu vesile ile hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele de ayrıca doğrudan çevre ve halk sağlığının korunmasında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubu olan Veteriner Hekimlerin, TEK SAĞLIK bilinci ile görevlerini özveri ile gerçekleştirdiğini, tecrübelerini ilgili her alandaki yetkililerle paylaşarak topluma destek verdiğini vurgulayarak tüm meslektaşlarımın 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlarım.


Saygılarımla,
Gökmen COŞAN
Yönetim Kurulu Başkanı